ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

โครงการชลประทานสกลนคร ร่วมกิจกรรมโครงการ “จิตอาสา Kick Off การช่วยเหลือฟื้นฟู ผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ โพดุล และ คาจิกิ”

โครงการชลประทานสกลนคร ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย ในช่วงฤดูฝน

โครงการชลประทานสกลนคร ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาแนวทาง ก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำและแก้มลิงบริเวณลำน้ำสงคราม ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

โครงการชลประทานสกลนคร ต้อนรับรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา

โครงการชลประทานสกลนคร จัดกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒

โครงการสกลนครจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง

โครงการชลประทานสกลเปิดศูนย์บริการประชาชนในช่วงสงกรานต์ ณ.โครงการชลประทานสกลนคร

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น   ไพล์ video ประกอบ

  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาหนองหาร   จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 15-18 มกราคม 2562 เวลา 0.9.00-15.00น   ไฟล์ video

 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาหนองหาร  จังหวัสกลนคร

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ อาคารพี.ซี.คอนเวนซั่นฮอลล์ โรงแรม พี.ซี แกรนด์ พาเลซถนนราษฎรเจริญ ต.ธาตุชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

โครงการชลประทานสกลนคร ต้อนรับทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทานและคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร ณ อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น

ประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าลำน้ำยาม ประตูระบายน้ำลำน้ำยามณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

โครงการชลประทานสกลนคร ร่วมประชุมชี้แจงโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุน การปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา อ่างเก็บน้ำห้วยคำ อ่างเก็บน้ำห้วยซวง จังหวัดสกลนคร

ประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ (ขั้นพื้นฐาน) ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

โครงการชลประทานสกลนคร เข้าร่วมประชุมทางไกลเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา

โครงการชลประทานสกลนคร ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร

ประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ (ขั้นพื้นฐาน) ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

โครงการชลประทานสกลนคร ต้อนรับนางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร

โครงการชลประทานสกลนคร ต้อนรับนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน

ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี ๒๕๖๑

ประชุมพัฒนายกระดับกลุ่มผู้บริหารการใช้น้ำชลประทาน 

ร่วมประชุมกลุ่มผู้นำระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการศึกษา เพื่อจัดทำ แผนหลักการพัฒนาหนอหาร

ร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาด้านเกษตร

ร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาด้านเกษตร

วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 116 ปี กรมชลประทาน

โครงการชลประทานสกลนคร ร่วมกิจกรรมปลูกป่า โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

โครงการชลประทานสกลนคร ร่วมประชุมการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย และการจัดการแหล่งน้ำ

โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต

ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (Kick Off)

ต้อนรับนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร

ดอนสวรรค์ Big Cleaning Day