ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

โครงการชลประทานสกลนคร ต้อนรับนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน

ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี ๒๕๖๑

ประชุมพัฒนายกระดับกลุ่มผู้บริหารการใช้น้ำชลประทาน 

ร่วมประชุมกลุ่มผู้นำระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการศึกษา เพื่อจัดทำ แผนหลักการพัฒนาหนอหาร

ร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาด้านเกษตร

ร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาด้านเกษตร

วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 116 ปี กรมชลประทาน

โครงการชลประทานสกลนคร ร่วมกิจกรรมปลูกป่า โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

โครงการชลประทานสกลนคร ร่วมประชุมการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย และการจัดการแหล่งน้ำ

โครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต

ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (Kick Off)

ต้อนรับนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร

ดอนสวรรค์ Big Cleaning Day