ราคาน้ำมันโครงการชลประทานสกลนคร

ราคาน้ำมันประจำวันของ ปตท. แบบรายจังหวัด

วิธีการใช้งานหน้าเว็บตรวจสอบราคาน้ำมันประจำวันรายจังหวัด

 

วันที่ 23 ก.ค. 62

ราคาค่าน้ำมันที่ผ่านมา (ดาวน์โหลดราคาน้ำมัน)
วันที่ 09 ก.ย. 60
วันที่ 11 ก.ย. 60
วันที่ 21 ธ.ค. 60
วันที่ 27 ธ.ค. 60
วันที่ 9 ม.ค. 61
วันที่ 29 ม.ค. 61
วันที่ 7 ก.พ. 61
วันที่ 9 ก.พ. 61
วันที่ 15 ก.พ. 61
วันที่ 19 ก.พ. 61
วันที่ 26 ก.พ. 61
วันที่ 27 ก.พ. 61
วันที่ 5 มี.ค. 61
วันที่ 6 มี.ค. 61
วันที่ 23 มี.ค. 61
วันที่ 9 เม.ย. 61
วันที่ 19 เม.ย. 61
วันที่ 23 เม.ย. 61
วันที่ 26 เม.ย. 61
วันที่ 11 พ.ค. 61
วันที่ 17 พ.ค. 61
วันที่ 24 พ.ค. 61
วันที่ 28 พ.ค. 61
วันที่ 27 มิ.ย. 61
วันที่ 9 ก.ค. 61
วันที่ 12 ก.ค. 61
วันที่ 23 ก.ค. 61
วันที่ 24 ก.ค. 61
วันที่ 1 ส.ค. 61
วันที่ 7 ส.ค. 61
วันที่ 28 ส.ค. 61
วันที่ 10 ก.ย. 61
วันที่ 24 ก.ย. 61
วันที่ 2 ต.ค. 61
วันที่ 7 พ.ย. 61
วันที่ 16 พ.ย. 61
วันที่ 23 พ.ย. 61
วันที่ 29 พ.ย. 61
วันที่ 6 ธ.ค. 61
วันที่ 13 ธ.ค. 61
วันที่ 24 ธ.ค. 61
วันที่ 2 ก.ค. 62
วันที่ 17 ก.ค. 62
วันที่ 23 ก.ค. 62
วันที่ 27 ก.พ. 62
วันที่ 5 มี.ค. 62
วันที่ 14 มี.ค. 62
วันที่ 18 มี.ค. 62