«

»

ก.ค. 27

ลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยเขตลุ่มน้ำก่ำ พื้นที่หนองหาร

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย โครงการชล ประทานสกลนคร สำนักชลประทานที่ 5 นำโดย นายนิพนธ์ มังกรแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสกลนคร ลงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยเขตลุ่มน้ำก่ำ พื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร
>>> คลิกรายละเอียด