«

»

ก.ค. 24

กิจกรรมน้อมรำลึก พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2560 นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน ได้เป็นประธานเปิดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ อ่างเก็บน้ำห้วยเดียกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานสกลนคร ในการนี้ได้มี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับและนายพรชัย แสงอังศุมาลี ผู้ทรงคุณวุฒิฯกรมชลประทาน กล่าวรายงานกิจกรรม โดยกิจกรรมรำลึกได้มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโครงการพระราชดำริ,เยี่ยมชมห้องทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุยเดช,พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล,มอบพันธุ์โคแก่เกษตรกร จำนวน 29 ตัว, ปลูกดอกดาวเรืองถวายความอาลัย,พิธีมอบพันธุ์ปลา 9 ชนิด จำนวน 299,999 ตัว,เวทีเสวนา หัวข้อ “การน้อมนำศาตร์พระราชา สู้การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรเข้าร่วมงาน 800 คน
>>> คลิกรายละเอียด