«

»

ก.ค. 24

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมรำลึก ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานสกลนคร นายชูชาติ รักจิตร ผส.ชป.5 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกรมชลประทานได้มอบหมายให้สำนักงานชลประทานที่ 5 ดำเนินการจัดกิจกรรมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อ่างเก็บน้ำห้วยเดียก ตามพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร การจัดกิจกรรมจะประกอบไปด้วย การจัดนิทรรศการโครงการพระราชดำริ จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล พิธีปล่อยพันธ์ุปลา พิธีมอบพันธุ์โคแก่เกษตร และกิจกรรมแสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 โดยมี ผผง.ชป.5 ผคป.สกลนคร ผคบ.น้ำอูน ผคส.5 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และหลังจากประชุมเสร็จสิ้น คณะได้เดินดูสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานครั้งนี้
>>> คลิกรายละเอียด