«

»

ก.ค. 24

พิธี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเนรศวรมหาราช ปี 2560

วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ ลานรวมใจไทสกล อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นายนิพนธ์ มังกรแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด โครงการชลประทานสกลนครร่วมพิธี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเนรศวรมหาราช จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เชิดชูพระเกียรติยศ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
>>> คลิกรายละเอียด