«

»

ก.ค. 24

โครงการจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2560

เมื่อ วันที่ 12 เม.ย. 2560 นำโดย นายนิพนธ์ มังกรแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสกลนครและหัวหน้าฝ่าย หัวหน้า งาน เจ้าหน้าที่ โครงการชลประทานสกลนคร เปิดสถานที่จุดบริการพักรถและศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บริเวณทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก เนื่องใน โครงการจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2560
>>> คลิกรายละเอียด