«

»

ก.ค. 24

ประชุมติดตามความก้าวเกษตรทฤษฎีใหม่

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 นายนิพนธ์ มังกรแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสกลนครพร้อมด้วยนาย วัชรพงค์ ศรีสำราญ ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานสกลนคร เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าตามน โยบาลสำคัญเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานสกลนคร
>>> คลิกรายละเอียด