«

»

ธ.ค. 13

ดอนสวรรค์ Big Cleaning Day

“ดอนสวรรค์ Big Cleaning Day” วันที่ 7 ธันวาคม 2560 โครงการชลประทานสกลนคร นำโดยนายนิพนธ์ มังกรแก้ว ได้นำคณะร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ เกาะดอนสวรรค์ จังหวัดสกลนคร โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้
>>> คลิกรายละเอียด