«

»

พ.ย. 30

การประชุมกำหนดแนวทางบริหารจัดการน้ำในกลุ่มน้ำก่ำและกลุ่มน้ำอูน

ในวัน พุธ 29 พฤศจิกายน 2560 นาย อิสรา เทียนศรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารน้ำและบำรุงรักษาสำนักชลประทานที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมประชุมและหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้ง โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยโครงการชลประทานสกลนคร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูนและศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำจืด(หนองหาร)โดยมีหัวข้อการประชุมที่สำคัญคือการบริหารน้ำที่มีพื้นที่คาบเกี่ยวในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำและลุ่มน้ำอูน ซึ่งมีพื้นที่เกษตรที่ต้องอาศัยลำน้ำร่วมกัน ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานสกลนคร จังหวัดสกลนคร
>>> คลิกรายละเอียด