«

»

พ.ย. 27

องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ในระหว่างวันที่ 24 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้มาตรวจสอบความก้าวหน้าในโครงการต่างๆอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตจังหวัดสกลนครพร้อมคณะโดยมีภารกิจต่างๆประกอบด้วย การเปิดนิทรรศการสืบสาน ต่อยอด พัฒนา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน เนื่องในวันครบรอบ 35 ปีของการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, การติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแหน่ง, การติดตามผลการดำเนินงานของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโท-ห้วยยาง, การตรวจสอบพื้นที่บริเวณจุดที่จะก่อสร้างโครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านพุ่ม และในครั้งนี้ คณะได้เดินทางไปยังโครงการชลประทานสกลนคร เพื่อรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมการบริหารจัดการน้ำและแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเดียกอันเนื่องมาจากพระราชการดำริ โดยนายนิพนธ์ มังกรแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสกลนครเป็นผู้บรรยายสรุปในครั้งนี้
>>> คลิกรายละเอียด