Category Archive: ข่าวประชาสัมพันธ์

ก.ย. 20

โครงการชลประทานสกลนคร ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร

ก.ย. 20

ประชุมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ (ขั้นพื้นฐาน) ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ส.ค. 06

โครงการชลประทานสกลนคร ต้อนรับนายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร

ก.ค. 10

ประชุมพัฒนายกระดับกลุ่มผู้บริหารการใช้น้ำชลประทาน

ก.ค. 05

ร่วมประชุมกลุ่มผู้นำระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

Older posts «